Egoïsme en partij-politieke redenen leiden tot #Grexit

Egoïsme en partij-politieke redenen leiden tot Griekse crisis 2.0

Ondanks dat ik wist dat er heel veel op het spel zou kunnen komen te staan, had ik niet verwacht dat een aantal heel redelijke voorstellen van de trojka ertoe zouden leiden dat premier Tsipras ze puur uit eigen belang af zou wijzen. Want DAT is er afgelopen week gebeurd; hij heeft de voorstellen van A tot Z verketterd en tevens een negatief stemadvies meegegeven voor de komende referendum. Volgens Tsipras en zijn partij komt het er een beetje op neer ‘dat Europa, het IMF en de ECB vooral schuldig zijn aan de problemen in Griekenland’ ! Dit terwijl de Grieken de boel sinds hun toetreding tot de Eurozone, tijdens de 1eproblemen in 2011 al 10 jaar geleden, van A tot Z hadden belazerd en een decennium op de Europese pof hebben geleefd !

Maar Tsipras heeft vooral een dubbele agenda: als extreem-linkse politicus van een extreem-linkse partij, die in zijn programma heeft staan dat zij uit de Eurozone willen, heeft zijn partij nooit serieus onderhandeld met de trojka. Want Tsipras én Syriza weten DROMMELS GOED dat de sinds 2011 genomen maatregelen de Griekse economie er eind 2014 volledig bovenop hadden geholpen. En als je achterban aangeeft de noodzakelijke ingrepen zat te zijn en een einde te willen, dan kun je natuurlijk niet aankomen met de boodschap dat die ingrepen UITSTEKEND hebben gewerkt ! Want Griekenland had eind 2014, toen de jongste verkiezing-resultaten verwerkt moesten worden, al een secundair begrotingsoverschot en groeide 2% per kwartaal (8% op jaarbasis !). En dat hebben Tsipras en zijn partij, door de kont tegen de krib te gooien richting de trojka, vooral om partij-politieke redenen weer om zeep geholpen om zogenaamd aan te tonen dat de trojka een zeer slechte invloed had !

Tsipras graaft zijn eigen politieke graf op kosten van de Griekse bevolking !

Nogmaals: ik had niet gedacht dat Tsipras het ZOVER zou laten komen dat hij geheel Griekenland, om egoïstische en partij-politieke redenen, in een nieuwe crisis zou storten. Want DAT is er nu aan de hand in het land: de beurs en de banken zijn tot na het referendum waarschijnlijk dicht, er kan nog slechts € 60 per persoon per dag op worden genomen in geldautomaten en economisch staat het land WEER stil ! Alleen al deze 1½ tot 2 weken stilstand en achteruitgang zal een gigantisch gat in de Griekse economie trekken omdat meneer Tsipras en zijn partij NIET uit willen voeren wat een grote meerderheid wil: in de eurozone blijven ! Ik verwacht dan ook dat, als de vraagstelling in het komende referendum eerlijk is (en dat moet ik nog zien !), De meerderheid van de Grieken Tsipras en Syriza keihard terug zullen fluiten. Dan wordt het duidelijk dat die hun hand (het mandaat van het volk) op een groteske en vooral egoïstische manier hebben overspeeld, en een smadelijke nederlaag zullen gaan lijden. Ik voorspel dan ook dat deze egoïst na het referendum snel van het politieke toneel zal verdwijnen en dat zijn partij in populariteit achteruit zal hollen. Eind vorig jaar waren ze ZO DICHTBIJ hernieuwde zelfstandigheid op de financiële markten, die Grieken. Maar omdat Syriza en Tsipras het financiële en economische gelijk van de trojka, voor hun EIGEN politieke agenda, weg stopten en Europa ‘een links poepje zouden laten ruiken’ zit een heel land (in ieder geval tijdelijk) wéér in de problemen ! Vieze egoïsten …

Auteur: Wessel Aslander
Datum: 29/06/2015
Categorie: Column

Manipuleren is de nieuwe trend

Manipuleren is de nieuwe trend

Dit heeft er toe geleid dat financiële instellingen en multinationals thans de meest actieve partijen zijn op de beurs. Naast interventies door centrale banken controleren algoritmes van computerprogramma’s en buybacks de aandelenmarkten. Van een markt bepaald door vraag en aanbod is geen sprake meer.

Een bewijs te meer hiervan is dat een groot aantal banken recentelijk zijn aangeklaagd voor het manipuleren van de goudmarkt. Vorig jaar werd al duidelijk dat banken de rente- en valutamarkten manipuleren.

Vrije markt bestaat niet meer

Het naar hun hand zetten van financiële markten gaat dus onverminderd door en niemand kan of wil dit blijkbaar een halt toe roepen. Als je bedenkt dat bewezen is dat ook de Fed zich schuldig maakt aan het manipuleren van de markten via onder andere het kopen van futures op de S&P500 dan is het ook niet zo vreemd dat financiële instellingen en multinationals de markten naar ‘sturen’ om zo hun winsten te optimaliseren. ‘Grote broer’ de Fed doet het tenslotte ook.

Een vrije markt bestaat niet meer. De trend is manipuleren van de financiële markten.

Trend naar negatieve rente

Vorig jaar was de trend op het rentefront die van 0% rente. De nieuwe trend voor dit jaar is negatieve rente. We zien inmiddels negatieve rentes in Europa (ECB), Zwitserland, Denemarken en Zweden. Waarom zijn beleggers bereid om te beleggen in obligaties met een negatieve rente?

De bealngrijkste reden die ik kan verzinnen is dat veel beleggers het gros van de centrale banken niet meer vertrouwt. Het in stand houden van kapitaal is nu belangrijker dan rendement. Dat het vertrouwen in centrale banken afbrokkelt blijkt ook uit het feit dat nu ook obligaties van enkele grote multinationals een negatief rendement opleveren. Voorbeelden hiervan zijn Nestle, BMW, BP en LVMH. De  solvabiliteit en vertrouwen in deze bedrijven wordt door beleggers blijkbaar hoger ingeschat dan die van een groot aantal overheden.

Grootste slachtoffer van de negatieve rente zijn pensioenfondsen en levensverzekeringen. Deze bastions van veilig beleggen voor uw oude dag kunnen thans via conservatief beleggen bijna geen positief rendement meer behalen. Mensen met spaargeld zijn al lange tijd de klos door de negatieve rente en nu zal er ook nog flink moeten ingeteerd worden op toekomstige uitkeringen.

Financiële constructies leveren meer winst op

Een andere perverse prikkel van negatieve rente is dat multinationals nu geld kunnen lenen voor een habbekrats en dit geld vervolgens  gebruiken om aandelen terug te kopen (buy backs). Hierdoor verlaagt men het totaal aan dividenduitkeringen en stijgt de winst per aandeel. Microsoft gaf recentelijk een nieuwe 10-jaars obligatie uit met een rendement van 2.724%. Het huidige dividendrendement is 2.83%.

Financiële engineering in optima forma. Triest is dat multinationals nu meer geld verdienen met financiële constructies dan in plaats met kernactiviteiten. Sterker nog men heeft geen prikkel om lange termijn investeringen te doen maar richt zich alleen op korte termijn gewin (lees: bonussen). Buy backs is thans met kop en schouders de grootse bron van  liquiditeiten die de aandelenmarkten op peil houdt.

Als alcoholist met nieuwe wodka

We zitten in het grootste financiële experiment aller tijden. Niemand kan exact inschatten hoe dit gaat uitpakken. De centrale banken hanteren nog steeds het principe van meer is beter. Als $1000 miljard stimulaties niet genoeg is pompen we er nog $1000 miljard in, enzovoort. Je kunt het vergelijken met een alcoholist die steeds een nieuwe fles wodka krijgt als hij symptomen vertoont van ontnuchtering. De centrale banken willen beleggers blijkbaar dronken van geluk houden terwijl de wereld om hun heen verarmt. Dit gaat goed tot dat de man met de hamer komt.

 

De daadwerkelijke reden achter verkoopgolven op de Financiele markten

De meeste beurzen zijn vorige week behoorlijk teruggevallen en de Amerikaanse S&P 500 sloot de eerste beursmaand van 2015 zelfs verliesgevend af. Maar wat schuilt er nou daadwerkelijk achter deze verkoopgolven in de markt? Dat vroegen ze zich af bij CNBC en dus wierpen ze met deze insteek een blik op de markten.

‘In een notendop komt het erop neer dat veel investeerders denken dat de markt simpelweg gek is. Gebeuren er dan simpelweg te veel dingen tegelijk, dan vluchten beleggers meteen naar de uitweg’, stelt Jim Cramer van CNBC.

Het eerste wat zorgt voor de verkoopgolf is snelheid. De markten zijn enorm hard gestegen sinds de bodem in 2009. En sindsdien hebben de rallies ervoor gezorgd dat steeds meer nieuwe beleggers de markt op kwamen. Sommige beleggers kwamen mogelijk de markt op vanwege sexy bedrijven als Facebook, Tesla of Netflix en andere kwam juist voor het aantrekkelijke dividend van aandelen.

In de afgelopen maanden is dat optimisme echter wat gedaald en zijn beleggers aan de zijlijn gaan staan dankzij zorgen over de snelle bewegelijkheid van de markt. Volgens Cramer is dit voornamelijk te danken aan de markten die voor veel managers te duur zijn geworden om onzekerheid af te wachten, zelfs als die onzekerheid gebaseerd is op goede dingen in de toekomst. Er zijn volgens Cramer dan ook een paar dingen die de markten nu in bedwang houden.

Olie zorgt voor verkoopgolven

De eerste is olie. Hoewel we lagere olieprijzen hebben gekend en vliegtuigmaatschappijen goede tijden ervaren, zijn de gevolgen van de oliedaling nog niet in alle markten zichtbaar. Natuurlijk hebben we daarnaast ook te maken met de internationale zorgen. Denk aan de tegenvallende economische groei in China en de ECB die in Europa probeert de economische groei aan te wakkeren. En hoewel het begint te werken laten de meeste recente data nog geen snelle groei zien. Daarnaast zijn de rendementen op Europese staatsobligaties extreem laag en ook dat maakt beleggers nerveus, denkt Cramer.

Tevens lijken veel Amerikaanse beleggers volgens hem ook bang te zijn voor bedrijven die zakendoen buiten de landsgrenzen. Tot slot biedt de Fed nog een ingrediënt voor de selloff. Amerikaanse beleggers lijken te wachten op oplossingen voor de lagere groei in het buitenland, de sterke dollar en de lagere olieprijzen, voordat ze weer in de markt stappen.